Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja uzņēmumu apvienošanās jautājumos savā 2014. gada 29. septembra sanāksmē par lēmuma projektu lietā M.7000 – Liberty Global / Ziggo – Ziņotāja dalībvalsts: Ungārija