ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2424/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Οκτωβρίου 1995 για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης