Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/798/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady 2014/863/WPZiB, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 224/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1276/2014, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej