Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään neuvoston päätöksessä 2013/798/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2014/863/YUTP, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 224/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1276/2014