Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2013/798/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega 2014/863/ÜVJP, ja nõukogu määruses (EL) nr 224/2014, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1276/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis