Öppenhet och insyn vid Europeiska rådet och Europeiska unionens råd, 2019