Odprtost in preglednost v Evropskem svetu in Svetu Evropske unije, 2019