Otvorenosť a transparentnosť v Európskej rade a Rade Európskej únie, 2019