Avatus ja läbipaistvus Euroopa Ülemkogus ja Euroopa Liidu Nõukogus, 2019