Откритост и прозрачност в Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз, 2019 г