Sklep št. 2/2017 Skupnega odbora, ustanovljenega na podlagi Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Kanado z dne 12. septembra 2017 v povezavi z uvrščanjem organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o telekomunikacijski terminalski opremi, opremi informacijske tehnologije in radijskih oddajnikih [2017/1755]