Euroopa Ühenduse ja Kanada vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 2/2017, 12. september 2017, seoses vastavushindamisasutuste loeteluga telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmeid, infotehnoloogiaseadmeid ja raadiosaatjaid käsitlevas valdkonnalisas [2017/1755]