Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1803 z dnia 20 listopada 2018 r. upoważniająca Francję do zawarcia umowy, odpowiednio, z Saint-Barthélemy, Saint-Pierre i Miquelon, Nową Kaledonią, Polinezją Francuską oraz Wallis i Futuną w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Francją a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Francji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7434)