Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1803 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2018, για την εξουσιοδότηση της Γαλλίας να συνάψει συμφωνία με τον Άγιο Βαρθολομαίο, τις νήσους Σεν Πιέρ και Μικελόν, τη Νέα Καληδονία, τη Γαλλική Πολυνησία και τις νήσους Ουάλις και Φουτούνα, αντιστοίχως, ώστε οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ της Γαλλίας και των εν λόγω εδαφών να θεωρούνται ως μεταφορές χρηματικών ποσών εντός της Γαλλίας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 7434]