Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1803 ze dne 20. listopadu 2018 o zmocnění Francie k uzavření dohody se Svatým Bartolomějem, Saint Pierrem a Miquelonem, Novou Kaledonií, Francouzskou Polynésií a Wallisem a Futunou, pokud jde o to, aby se s převody finančních prostředků mezi Francií a těmito územími zacházelo jako s převody finančních prostředků v rámci Francie, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 (oznámeno pod číslem C(2018) 7434)