SKRIFTLIG FRÅGA E-2340/00 från Concepció Ferrer (PPE-DE) till kommissionen. Phare-programmet för affärsstöd.