Komission päätös N:o 612/91/EHTY, tehty 31 päivänä tammikuuta 1991, hiilitilastoista