Cauza T-402/16: Hotărârea Tribunalului din 20 septembrie 2017 – Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale berlinGas — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Acțiune vădit nefondată”]