Vec C-530/06: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  22. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika