Cauza C-530/06: Ordonanța președintelui Curții din 22 octombrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană