Sprawa C-530/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej