Sag C-530/06: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. oktober 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik