Věc C-530/06: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 22. října 2007 – Komise Evropských společenství v. Italská republika