2009/455/CE: Decizia nr. 2/2008 din 16 mai 2008 a Comitetului de actualizare a referințelor juridice care figurează în Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității