Писмен въпрос E-9553/10 Aldo Patriciello (PPE) до Комисията. Рак на белия дроб — необходимост от превантивни действия на равнище на Съюза