2008/401/CE,Euratom: Decizia Comisiei din 30 aprilie 2008 de modificare a regulamentului său de procedură referitor la normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului