Дело C-61/16 P: Жалба, подадена на 4 февруари 2016 г. от European Bicycle Manufacturers Association срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 26 ноември 2015 г. по дело T-425/13, Giant (China) Co. Ltd/Съвет на Европейския съюз