Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 68/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE referitor la ajutorul pentru formare (Text cu relevanță pentru SEE)