Padomes Ieteikums (2015. gada 14. jūlijs) par Portugāles 2015. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Portugāles 2015. gada stabilitātes programmu