Kommissionens forordning (EF) nr. 593/2002 af 5. april 2002 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater