ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3320/00 υποβολή: António Campos (PSE) προς την Επιτροπή. Κοινή Γεωργική Πολιτική.