Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 juni 2001 in zaak T-214/00: X tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Ambtenaren — Verwijzing van ambtenaar in kosten in eerdere instantie — Inhouding op bezoldiging, door instelling-schuldeiseres bij wijze van compensatie verricht)