Писмен въпрос E-000441/11 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. Застрашаване на пингвините вследствие на маркиране