Kohtuasi T-559/10: 7. detsembril 2010 esitatud hagi — Laboratoire Garnier versus Siseturu Ühtlustamise Amet (natural beauty)