Bericht aan de lezer — Wijze van vermelden van de handelingen (zie bladzijde 3 van de omslag)$