Rettifika għad-Deċiżjoni 2007/792/KE tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, tas- 26 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2005/446/KE li tistabbilixxi terminu perentorju għall-impenn tal-fondi tad-Disa' Fond Ewropew għall-Iżvilupp (EDF) ( ĠU L 320, 6.12.2007 )