KIRJALLINEN KYSYMYS E-0195/03 esittäjä(t): Erik Meijer (GUE/NGL) komissiolle. Sairaanhoitopalveluiden puute Alankomaissa ja riippuvuus naapurimaiden sairaaloista.