Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/125 av den 29 januari 2016 om godkännande av PHMB (1600; 1.8) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 2, 3 och 11 (Text av betydelse för EES)