Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/125 z dne 29. januarja 2016 o odobritvi PHMB (1600; 1.8) kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 2., 3. in 11. vrste proizvodov (Besedilo velja za EGP)