Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/125 al Comisiei din 29 ianuarie 2016 de aprobare a PHMB (1600; 1.8) ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 2, 3 și 11 (Text cu relevanță pentru SEE)