Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/125, annettu 29 päivänä tammikuuta 2016, PHMB:n (1600; 1.8) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2, 3 ja 11 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)