Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - En sammanhållen flyg- och rymdindustri - Reaktioner på Star 21-rapporten