Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja Euroopan sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Ilmailu- ja avaruusalan yhtenäinen kehys - Vastaus STAR 21 raporttiin