Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Et fast grundlag for luft- og rumfartsindustrien - Opfølgning af STAR 21-rapporten