Věc T-687/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. února 2017 – Marcas Costa Brava v. EUIPO – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Cremcaffé by Julius Meinl — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie café crem — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Neexistence skutečného užívání starší ochranné známky — Článek 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009“