ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-1342/03 υποβολή: Benedetto Della Vedova (NI) προς την Επιτροπή. Δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία στην Ινδία.