Pisemne zapytanie E-010015/11 Hannu Takkula (ALDE) do Komisji. Prawo posłów do Parlamentu Europejskiego do korzystania z paszportu służbowego lub dyplomatycznego