Concluziile avocatului general Mancini prezentate la data de26 februarie 1985.