2013/802/EÚ: Rozhodnutie Rady pre spoluprácu EÚ – Irak č. 1/2013 z  8. októbra 2013 , ktorým sa prijíma jej rokovací poriadok a rokovací poriadok Výboru pre spoluprácu