88/45/ETY: Neuvoston päätös tehty 20 päivänä lokakuuta 1987 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 24 artiklan 6 kohdan mukaisesti aloitettujen neuvottelujen päättämistä koskevasta Euroopan talousyhteisön ja Argentiinan tasavallan välisestä sopimuksesta